Makaleler

İlhan Akıncı
0 Yüzük ve Alegori

Tolkien’in eseri olan “Yüzüklerin Efendisi” kılıç şakırtılarının olduğu ve bizim bildiğimiz tarih algısıyla, kullanılan araç gereçler açısından Orta Çağ olarak…

1 56 57 58