Makaleler

Makaleler
0 Elbise – Bölüm 1

İnsanı diğer canlılardan ayıran özelliklerden birisi de “elbise” giymesidir. Elbise, Arapça “libas” kelimesinin çoğulu olarak Türkçemize girmiştir. Diğer canlıların “fıtrî…

1 2 3 32