Yüzük, Güç ve Galadriel Hanım

1

“Yüzük ve Alegori” yazısında Tolkien’in Yüzüklerin Efendisi eserinin isminde yer alan iki temel kavram olan Yüzük ve Efendi kavramlarından, Yüzük üzerinde durmuştuk. Tek Yüzük ya da Hükmeden Yüzük olarak anılan bu yüzüğün, bir Orta Dünya teknolojisi olduğu tespitini yapmıştık. Bu teknoloji, esere ismini veren diğer kavram olan Efendi’nin, yani Sauron’un, diğer iradeler üzerinde hakimiyet kurma ve güç arayışı doğrultusunda ürettiği bir teknolojiydi. Sauron bu yüzüğü yaparken kendi gücünden de büyük bir kısmını yüzüğe geçirmişti. Tek Yüzük, Sauron’un gücünü arttırmaktaydı ve onu Orta Dünya’daki en üstün güç haline getirmekteydi. Tek Yüzük, Sauron’un parmağında olmasa bile ikisi arasında bir ilişki/iletişim vardı ve birbirlerine bağlı varlıklarını sürdürebilir durumdaydılar. Tek Yüzük bir başkasının eline geçtiği durumda ise iki farklı olası durum ortaya çıkmaktaydı. Tek Yüzük ya yeni taşıyıcısının efendisi olacak, taşıyıcı ona bağımlı hale gelecek ve Tek Yüzük asıl sahibi olan Sauron’a geri dönmeye çalışacaktı. Ya da yeni taşıyıcı bu gücün üstesinden gelmeyi başarabilirse Sauron’un yerine geçecekti.

Tek Yüzük ve teknoloji ilişkisi, inşallah üzerine daha çok söz söyleyeceğimiz bir alan. Ancak bu yazıda Tek Yüzük’ün doğasını anlamak adına, serinin ilk kitabından bir bölüm üzerinden yine Tek Yüzük ile ilgili bazı tespitler yapmak daha iyi olacaktır diye düşünüyorum.

Lothlórien Ormanı'nın Hanımı Galadriel

Lothlórien Ormanı’nın Hanımı Galadriel

Galadriel Hanım, Lothlórien Ormanı’nın efendisi olan Celeborn’un eşidir. Orta Dünya’da bildiğimiz kadarıyla birinci çağı hatırlayan sayılı kişilerdendir. Bu nedenle Sauron’u, onun yaptıklarını ve asıl tabi olduğu Kara Efendi Melkor’u iyi bilen bir kişidir. Daha da önemlisi 3 elf yüzüğünden Nenya’nın taşıyıcısıdır. Lothlórien Orman’ının korunmuşluğunu bu yüzüğün gücü ile sürdürür. Frodo ile aralarında geçen diyalogda da hem ilim irfan sahibi bir kişi olduğunu kanıtlarken bize de Tek Yüzük hakkında çok ilginç bilgiler verir.

Frodo yüzüğü Galadriel Hanım'a vermeyi teklif ederken

Frodo yüzüğü Galadriel Hanım’a vermeyi teklif ederken

Frodo, Galadriel Hanım’dan çok etkilenir ve beklenmedik bir biçimde Tek Yüzük’ü Galadriel’e vermeyi teklif eder. Beklenmedik diyoruz çünkü Tek Yüzük’ün taşıyıcılarının iradeleri üzerindeki etkisi, böyle bir teklifi akla getiremeyecek kadar kuvvetlidir. Öncelikle Galadriel Hanım’ın cevabına bakalım, daha sonra da bu ilginç durumu Tek Yüzük’ün doğası perspektifinden kısaca incelemeye çalışalım.

Galadriel Hanım'ın Tek Yüzük ile imtihanı

Galadriel Hanım’ın Tek Yüzük ile imtihanı

“Gönlümün, bana sunduğunuz şeyi çok fazla arzuladığını inkâr etmiyorum. Çünkü uzun yıllar boyunca Ali Yüzük benim elime geçse ne yapardım diye düşünmüştüm ve işte! Yüzük avucuma düştü. Sauron ister kalsın ister yenilsin, çok uzun zaman önce tertip edilmiş̧ olan şer çok değişik şekillerde işlemeye devam eder. Eğer yüzüğü konuğumdan zorla veya korkutarak alsaydım, bu tam da onun Yüzük‘ünün tesirine yaraşacak soylu bir hareket olurdu, değil mi? Ama şimdi, nihayet önümde işte. Yüzüğü bana kendi rızanızla vereceksiniz! Karanlıklar Efendisi’nin yerine bir Ece oturtacaksınız. Ve ben karanlık da olmayacağım, Gündüz ve Gece gibi çok güzel ve korkunç olacağım! Deniz gibi, Güneş̧ gibi, Dağ’daki kar gibi zarif!.. Fırtına ve Şimşek gibi korkunç! Dünyanın temellerinden daha güçlü. Herkes beni sevecek ve önümde çaresiz kalacak!”

Elini kaldırdı; takmakta olduğu yüzükten sadece onu aydınlatıp, geri kalan her şeyi karanlıkta bırakan büyük bir ışık çaktı. Frodo’nun önünde, artık ölçülemeyecek derecede uzun boylu, dayanılmayacak kadar güzel, korkunç ve tapılacak biri gibi duruyordu. Sonra indirdi elini; ışık soldu, tekrar güldü aniden. Ve o ne! küçülmüştü: Sadece beyazlara bürünmüş̧, kibar sesi yumuşak ve hüzünlü, ince bir elf kadınıydı.
 

“Sınavı geçtim,” dedi. “Gücüm zayıflayacak, Batı’ya gideceğim ve Galadriel olarak kalacağım.”

Tek Yüzük’ün bir iradesi olduğunu belirtmiştik. Bu irade Smeagol’ı de esir almıştı Bilbo’yu da. Çünkü bu iki karakter Tek Yüzük içerisindeki güce hakim olabilecek karakterler değillerdi. Ancak tüm hikaye boyunca Smeagol’ın Tek Yüzük’ü takipteki kararlılığı ve Bilbo’nun Tek Yüzük’ü bırakırken çok zorlanması ve defalarca hem kendini hem de Gandalf’ı aldatmaya çalışması bize bu ayrılığın, yüzük taşıyıcısı açısından ne kadar zor olduğunu gösteriyor. Ancak Frodo yüzük taşıyıcısı olarak bunu isteyerek teklif ediyor. Burada iki sonuç ortaya çıkabilir, Frodo’nun bu maceralar esnasında olgunlaştığı ihtimali, ya da Tek Yüzük’ün daha kudretli olası bir sahip görünce Frodo’nun iradesi üzerindeki etkiyi azaltma ihtimali.

Diğer bir dikkat çekici husus ise Galadriel Hanım’ın, Tek Yüzük ile yapılan her şeyin şer olacağı hakkındaki yorumudur. Bu yorumun bir benzeri Elrond Divanı bölümünde Elrond tarafından şöyle yapılmaktaydı:

“Hükmeden Yüzük’ü kullanamayız. Bunu artık çok iyi biliyoruz. Yüzük Sauron’a ait, sadece onun tarafından yapılmış̧ ve tamimiyle kötüdür. O çok güçlüdür Boromir, öyle her isteyen değil, ancak zaten büyük bir kudrete sahip olanlar kullanabilir. Lâkin onlar için daha da ölümcül bir tehlike arz etmektedir. Uyandırdığı arzu bile yüreği bozar. Saruman’ı düşünün. Arifler‘den biri Mordor Hükümdarı’nı bu Yüzük ile, kendi usullerini kullanarak alt ederse, Sauron’un tahtına yerleşir ve böylece yeni bir Karanlıklar Efendisi doğmuş̧ olurdu. Yüzük‘ün yok edilmesi biraz da bu yüzden elzem: Dünya üzerinde kaldığı sürece, Arifler için dahi bir tehlike olacaktır. Çünkü ilk başta hiçbir şey kötü değildir. Sauron bile değildi. Ben onu gizlemek için almaktan dahi korkuyorum. Kullanmak için hiç almam.”

Galadriel Hanım, Tek Yüzük ve onun gücü hakkında gerçekten ilim sahibi olan bir kişiydi. Tek Yüzük içindeki gücü bildiği için ondaki kötülüğün üstesinden gelinmeyecek bir kötülük olduğunun farkındaydı. Daha da ötesi yukarıda belirttiğimiz gibi, Sauron’un yerine geçebilecek güçte olan bir kişiydi ancak yine de Tek Yüzük içerisinde olan güç onu da etkileyecekti. Burada ilginç olan ilk şey “herkes beni sevecek ve önümde çaresiz kalacak” şeklindeki ifadedir. Çünkü sevgi, bizim algılayışımızda hep olumlu manalar taşır. Ama Galadriel Hanım, iradelere korku değil de, mecburi bir sevgi ile hakim olmanın da yanlışlığını, fıtri olmayan doğasını ortaya koyar.

Yukarıdaki alıntıdan hemen bir kaç satır sonra Samwise Gamgee:

“Keşke Yüzük’ü alsanız. O zaman işleri yoluna koyardınız. Babalığın evini yıkmalarına ve onu yerinden yurdundan etmelerine engel olurdunuz. Bazı tiplere yaptıkları pis işleri ödetirdiniz.”

Galadriel Hanım bu yoruma şöyle cevap verir:


”Ödetirdim,” dedi Hanım.

“Öyle başlardı. Fakat ne yazık ki orada kalmazdı!”

Güç meşum ve sinsidir. İlim ve irfan sahibi olan bir kişi olan Galadriel Hanım ise bunu bildiği için, “Fakat ne yazık ki orada kalmazdı!” der. Galadriel Hanım kendisine sunulan Tek Yüzük’ü tüm imkanlarına rağmen reddeder. Böylece kendi sınavını da geçmiş olur.

Bu nimetimiz onları imtihan etmek içindir. Kim Rabbini hatırlamaktan yüz çevirirse Allah onu gitgide artan çetin bir azaba sokar.” (Cinn Suresi – 17)

Paylaşın.

Yazar Hakkında

1 Yorum

Leave A Reply