İlhan Akıncı

İlhan Akıncı
0 Elmalar ve Arthur

Arthur efsanesinin diğer kısımlarına da değineceğiz, ancak öncelikle hızlıca efsanenin sonuna giderek spekülasyon bulutunu genişletmek bize hoş bir açılım yapacaktır…

İlhan Akıncı
0 Yüzük ve Alegori

Tolkien’in eseri olan “Yüzüklerin Efendisi” kılıç şakırtılarının olduğu ve bizim bildiğimiz tarih algısıyla, kullanılan araç gereçler açısından Orta Çağ olarak…

1 17 18 19