Arda’nın Bozulması – Bölüm 2

0

Bozulmuş Arda1 kavramının mahiyetine değinmeden önce, Bozulmamış Arda kavramına değinmek istiyorum. Elf felsefesine ya da diğer bir deyişle Elf töresine göre Arda’nın yaratılışından sonraki mükemmel durumuna “Bozulmamış Arda” denmektedir. Arda’nın bu halinde Melkor’un herhangi etkisi henüz bulunmamaktadır. Arda’nın bozulmuş hali, Elfler’in hüznünün sebebidir. Elf töresindeki Estel yani Ümit kavramının, Eru Ilúvatar’a olan inançla olan ilişkisine daha önce değinmiştim. Elfler, kaderlerinin Arda ile ilintili oluşundan ötürü Arda’nın bozulmuş halinden hüzün duysalar da, Arda’nın bozulmuş hali onların ruhsal yapılarına etki etse de, ümitleri Arda’nın bir gün iyileşerek eski cennetvari halini alacağı ve kötülükten tamamen arınacağı üzerinedir. Arda’nın ümit edilen bu arınmış, iyileşmiş haline de Arda Alahasta ya da  Arda Envinyanta demektedirler. 

Arda’yı aydınlatan lambaların ayakta olduğu, kıtaların ortasındaki Büyük Göl’de yer alan Almaren Adası’nda Valar’ın yaşadığı ve Melkor’un henüz Gece’nin Duvarları’nın ardında pusuda beklediği dönem ise Arda Baharı olarak adlandırılır. Sonrasında Melkor lambaları yıkarak hem aydınlığı hem de Arda’nın fiziksel yapısını darmadağın etmiş ve kötülüğünü tüm Arda’ya yaymaya başlamıştır.

Melkor’un Arda’ya müdahalesinin ardından Arda artık bozulmuştur. Bu bozulma sadece fiziksel bir bozulma değildir. Arda’da yaşayan, Valar ve Maiar dışındaki tüm canlılar, Melkor’un kötücül etkisinden nasiplerini almışlardır. Özellikle Ilúvatar’ın Çocukları arasında meydana gelen pek çok çatışma ve anlaşmazlık, Arda’nın yaşadığı fiziksel bozulmanın yanısıra oluşan manevi bozukluk nedeniyle meydana gelmiştir.

Melkor’un Arda’dan çıkarılıp Boşluk’a hapsedilmesi bile, Arda’nın içine yaydığı kötülüğün ortadan kalkmasına yetmemiştir. Bu sadece Sauron gibi Melkor’un hizmetkarları aracılığıyla da olmamıştır. Melkor’un manevi dünyaya olan etkisi, bir leke gibi, bir iz gibi varlığını sürdürmüştür. Melkor’un Elfler’e ve/veya İnsanlar’a karşı sıkça kullandığı yalanlar aracılığıyla bir iç çatışma çıkarma hali, Sauron’un da sıklıkla kullandığı bir yöntem olmuştur.

Minas Tirith

Minas Tirith

Bozulmuş Arda, Elfler’i derinden etkilemiştir. Arda’nın maddesine bağlı olan Elfler, Melkor’un kötülüğünün izlerinin yayıldığı Arda’da daha fazla kalamaz olmuşlardır. Elfler’in Solması olarak adlandırılan bu kavram, Elfler’in artık Arda’nın kaderine etki edemez hale gelmelerine yol açmıştır. Elfler zamanla Yüzük Tayfları’na benzer bir biçimde solarak görünmez hale gelmişlerdir. Elfler her zaman yıldızlara ve Ay’a daha yakın olmuşlardır. Güneş’in doğuşu, İnsanlar’ın uyanışının bir işareti olduğu kadar, Elfler’in solmaya başlamasının da işaretidir. Yüzük Savaşı’nın ardından Minas Tirith artık Orta Dünya’nın merkezi olmuş ve hakimiyet tamamıyla İnsanlar’a geçmiştir. Eski adı Minas Anor, yani Güneş Kulesi olan Minas Tirith’in hakimiyetin merkezi oluşu, Elfler’in solmasının ve Arda’da artık etkisiz hale gelişlerinin simgesel bir anlatımı gibidir. Gökte görülen Güneş, soluşun başlangıcı iken, Güneş Kulesi’nin yerdeki hakimiyeti, soluşun tasdikleyicisi, pekiştiricisi gibidir.

İnsanlar’ın ruhları ile bedenleri arasındaki ilişki, ruhlarının bedenleri üzerindeki denetimi daha zayıftır.2 Bu onları Melkor’un kötü niyetlerine karşı daha açık kılmıştır ve erken dönemlerinde Melkor tarafından kandırılmaları muhtemeldir ki bu nedenle kolay olmuştur. Kaderleri Arda’ya hakim olmak ve Arda’yı yönetmek olan İnsanlar’ın bu zayıflığı işleri zorlaştırsa da, Arda’yı iyileştirecek olan yine İnsanlar olacaktır.

Bir Valar olan Mandos’un İkinci Kehaneti, Arda’nın sonu üzerinedir. Arda’nın sonlu bir zamanı vardır ve Elf töresine göre bu son şiddetli bir biçimde olacaktır. Fakat kimse bu sonun ne zaman olacağını bilmemektedir. Mandos’un kehanetinde, Melkor’un tekrar Arda’ya ineceği ve büyük bir son savaşın (Dagor Dagorath) olacağı söylenir. Bu savaşta da Melkor’un sonu bir insan olan Turin’in elinden olacaktır. Böylece İnsanlar’ın Melkor’dan gördüğü zararın ve Melkor’un onlara kaybettirdiği şeylerin intikamı alınmış olacaktır.3 Bu savaşın ardından Arda’nın İyileştirilmesi tamamlanacak ve “yeni ve daha büyük bir şey” başlayacaktır.


1. Bozulmuş Arda (Arda Marred) – Elfçe’de Arda Hastaina olarak geçer ve bozulma anlamına gelen hasta fiilinden türemiştir. İlginç bir tevafuk değil mi? İyileşmiş Arda ise Arda Alahasta olarak geçmektedir.
2. Bu konuyu ilerleyen yazılarda daha derinlemesine inceleyeceğim.
3. Christopher Tolkien’e göre, J.R.R. Tolkien Dagor Dagorath hikayesinden vazgeçmiştir, ancak yerine yazılan bildiğimiz bir metin olmadığı için, Son Savaş kavramı genel olarak itibar edilen bir kavram olarak varlığını sürdürmektedir.

Paylaşın.

Yazar Hakkında

Leave A Reply