Yüzükler Yapılırken

0

Sauron’un İkinci Çağ’da Annatar kılığında Elfler arasında dolaşması pek çok Elf tarafından olumlu karşılanmamıştı. Kendisini Valar’ın temsilcisi bir Maia olarak tanıtsa da bu Elfler’in arifleri için şüpheli bir durum oluşturuyordu, çünkü Valar’dan böyle bir işaret hiç gelmemişti. Bu şüpheli hal sürerken, Sauron, Annatar kılığında Eregion’a ulaşır ve burada aslında tam da hedefini bulur. Bu hedef, “Gwaith-i-Mírdain” isimli zanaatkar kardeşliğidir.

Cücelerin önemli şehri Khazad-dûm’un yakınlarında kurulan Ost-in-Edhil, Eregion’un başkenti olmuştur. Eregion’u kuranın Celebrimbor mu yoksa Celeborn ve Galadriel çifti mi olduğu tartışılır, ancak bu noktada asıl önemsenmesi gereken şey, Cüceler ve Elfler arasında kurulan biricik dostluk olmalıdır. Bu iki ırkın bu denli dost bir ilişki sürmeleri şaşılacak bir durumdur. Bu iki şehir arasındaki yol oldukça işlek ve verimlidir. Kurucusu konusunda farklı bilgiler olsa da Fëanor’un torunu olan Celebrimbor’un yönetimindeki Eregion, Cüceler ile olan bu ticaretin ve ortak işlerin de yardımıyla özel bir bölge olmaya başlamıştır. 

Dedesi Fëanor’un becerilerini almış olan ve ondan sonra gelen en büyük zanaatkar olarak bilinen Celebrimbor, Eregion’da “Gwaith-i-Mírdain” kardeşliğini kurar. “Kuyumcu Kişiler” ya da “Mücevher Ustaları Kişiler” gibi anlamlara gelebilecek bu birlik, kendi içinde sırları olan bir zanaatkarlar loncası haline gelmiştir. Özellikle Celebrimbor’un yaptıkları arasında Elessar / Elftaşı ve Moria’nın Batı Kapısı (Durin’in Kapısı – Yüzük Kardeşliği’nin Moria’ya girdiği tılsımlı kapı) bulunmaktadır. 

Valinor’dan gelen Annatar kılığındaki Sauron’un Güç Yüzükleri’ne dair anlattıkları, başta Celebrimbor olmak üzere tüm Gwaith-i-Mírdain ustalarının dikkatini kolaylıkla çekmişti. Sauron’un sözde gayesi olan çorak toprakları iyileştirmek, her yeri güzelleştirmek, güzellikleri olduğu gibi korumak ve Orta Dünya’nın Batı’sını Valinor kadar güzel yapmak, Eregion Elfleri’ni fazlasıyla tahrik etmişti. Valinor ile yapılan bu kıyaslama kendi içinde bir küfür taşıyordu, çünkü aslında Sauron bu vaatleriyle bağımsız bir cennetten bahsetmekteydi. Ancak Eregion Elfleri’nin bu konuda bir tereddütleri yoktu; onlar tamamen bu yeni fikrin bir parçası olmuşlardı. 

Önce Sauron’un zanaatlerine kattıklarıyla pek çok yüzük yaptılar. Bu yüzükler görünüş olarak düz yuvarlak taşsız yüzüklerdi ve Güç Yüzüğü değillerdi. Fakat bir zaman sonra asıl iş başladı; Celebrimbor ve Gwaith-i-Mírdain ustaları Sauron’dan aldıkları ilimle ve onun gözetiminde Güç Yüzükleri’ni dövmeye başladılar. Böylelikle Orta Dünya’yı iki çağ boyunca uğraştıracak derdi de ortaya çıkarmış oldular.

Sauron, Güç Yüzükleri’nin dövülmesinin bitişiyle Eregion’dan ayrıldı. Aklındaki planın son halkası kendi döveceği Tek Yüzük olacaktı. O bununla uğraşırken Celebrimbor da yaraları sarmak, yapıcı olmak ve her şeyi lekesiz kalacak şekilde korumak motivasyonlarıyla üç yüzük dövdü. Sonrasında bu yüzüklere Elf yüzüğü denmiştir. Bu üç yüzük, yapılış itibariyle tamamen Sauron’dan bağımsızdı ve Sauron’dan habersizdi. 

Sauron Tek Yüzük’ü dövüp kullanmaya başladığı andan itibaren, bu üç yüzükten haberdar oldu, ama bu aynı zamanda üç yüzüğü takanların da Sauron ve Tek Yüzük’ten haberdar olmaları anlamına geliyordu. O anda üç Elf yüzüğünü takanlar bu yüzükleri hemen korku ve nefretle çıkardılar, çünkü o anda bir oyunun parçası olduklarını anlamışlardı. Üç yüzüğün yapılışı sırasında Sauron’un müdahalesi hiç olmamıştı, ancak Güç Yüzükleri’nin yapılma ilmi Sauron’un bir öğretisi olduğu için, ondan bağımsız yapılan bu yüzükler dahi Sauron’un erişim alanına giriyorlardı.

Sonrasında Celebrimbor 3 Elf yüzüğünü kaçırdı, ama Sauron Güç Yüzükleri’ni istiyordu ve Eregion’a saldırdı ve Eregion’u yerle bir etti. Celebrimbor’u esir alıp, öğrenmek istediğini öğrenip öldürdü ve Tek Yüzük dışında 9lar ve 7ler ile bazı aşağı derecedeki yüzükler de Sauron’a geçti. Sonrasında da Sauron bilindiği gibi bu yüzükleri İnsanlar’a ve Cüceler’e dağıttı. 

J.R.R. Tolkien, Eregion Elfleri’nin bu yaptıklarını, “Elfler’in büyü ve makine nedeniyle düşüşe en çok yaklaştıkları nokta” olarak tanımlamaktadır.


“Sauron” İllüstrasyonu © Marko Manev

Paylaşın.

Yazar Hakkında

Leave A Reply