Yok Edilmeyen Tek Yüzük

0

Olan bitenin farklı hallerini, farklı ihtimallerini düşünmek, iyi bir zihin çalıştırma yöntemi olduğu kadar, olandaki hikmeti anlamaya da yardımcı olmaktadır. Bu nedenle, Yusuf Bilge Demir’in üç yazısında* anlattığı, sorduğu ve üzerinde düşünülmesine vesile olduğu alternatif durumlara bir yenisini de ben eklemek istiyorum. 

Tek Yüzük’ün mahiyeti üzerine düşünüldüğünde pek çok çıkarım yapılabiliyor; hikayenin akışı ve sonu da bize yapılan tercihin doğruluğunu gösteriyor. Hatta, sondaki ilahi dokunuş diyebileceğimiz yardım ile maksat hasıl oluyor. Burada iki temel soruya sahibim:

  • Eğer Tek Yüzük’ün yok edilmesine değil de Düşman’a karşı kullanılmasına karar verilseydi ne oldurdu?
  • Eğer Tek Yüzük’ün yok edilmesi gibi bir ihtimal olmasaydı, ya da böyle bir ihtimalin varlığı bilinmeseydi ne olurdu? 

Bu iki ihtimalin sonuçlarının farklılıkları olsa da kesişim kümesi oldukça büyük olacaktır, çünkü eninde sonunda Tek Yüzük’ün oluşturduğu çekim alanı potansiyel olarak ayakları kaydıracaktır.  Yine de yorumlarımı, mümkün mertebe, hikaye içindeki karakterlerin duruşlarını değiştirmeden düşünmeye çalışacağım. 

Birinci soru üzerinde düşünmeye başladığımızda, yani Tek Yüzük’ün Düşman’a karşı kullanılması ihtimalinde, hemen arkasından aklımıza gelmesi gereken konu, yüzüğün kimin tarafından kullanılacağı olacaktır. Elrond ve Galadriel gibi önemli iki Elf karakterinin potansiyelleri olduğunu düşünmekle birlikte, onların her halükarda buna gönüllü olmayacaklarını düşünüyorum, çünkü Üçüncü Çağ’da Elfler artık Kutsal Diyar’ın kendilerini çağırdığının ve Orta Dünya’da kendilerine bir şey kalmadığının farkındaydılar. Daha da ötesi artık zamanın akışı İnsan’ın egemenliğini haykırırken, Elfleri’n bu konuda bir talebi olmayacaktır; Elrond ve Galadriel’in geri durduğu yerde de hiçbir başka Elf, çok arzulasa bile, muhtemelen talepkar olmayacaktır. 

Benzer bir biçimde Gandalf da geri duracaktır, çünkü Orta Dünya’ya gönderiliş amacı halkların işine bizzat karışmak değil, onların kalplerini yeniden ateşlemekti. Gandalf da Sauron’u alt edeceğini bilse bile buna talepkar olmayacaktır. Muhtemelen Elrond, Gandalf ve diğer büyük karakterlerin yönlendirmesiyle Tek Yüzük Aragorn’a kalacaktır, çünkü beklenen kral kendisidir.  Aragorn böyle bir durumda, Sauron ile başa çıkabilir mi bilemiyorum, ama Sauron’a sıra gelmeden karşısına Tek Yüzük’ü ele geçirmek isteyen pek çok hasım çıkacaktır. İlk Çağ’da Silmariller nedeniyle oluşan birlik olamama ve Düşman’a düşman olanların birbirleriyle çekişmesi ve savaşması gibi durumlar tekrar meydana gelecektir. 

Eğer Tek Yüzük’ü yok etmek gibi bir ihtimal olmasaydı, bu sefer karar verilmesi gereken husus, Tek Yüzük’ün Düşman’a karşı kullanılacağı mı yoksa saklanacağı mı konusu olurdu. Düşman’a karşı kullanılmasına karar verilse, muhtemelen yukarıda yazdığım senaryonun bir benzeri olacaktı. Ancak saklanmasına karar verilse, bu sefer saklayan kişi, yer vb. tüm detaylar ve bu detaylara götürecek tüm kişiler ve mekanlar başrolde olacaktı. 

Her iki durumun devamında ise elimizde şu problemler mevcut olacaktır. Tek Yüzük’e sahip olan kişi dost düşman herkesin hedefi haline gelecektir ve sonunda ortaya çıkacak pek çok çatışma, Düşman’ın düşmanlarının birbirlerine kıymalarıyla sonuçlanacaktır. Diğer yandan birinci soru özelinde, verilen kararın yanlış olduğunu ve Tek Yüzük’ün yok edilmesi gerektiğini düşünen bir grup da hep var olacak ve onlar da Tek Yüzük’ü yok etmek için ele geçirmeye çalışacaklardır. Böyle bir durumda Tek Yüzük en çok bildiğimiz özelliği olan takanı görünmez yapma özelliğini mecazen yitirecek ve bilakis takanın yedi düvelde bilinmesine ve hedef alınmasına yol açacaktır.

Son olarak Tek Yüzük ile Sauron’un manevi bağı nedeniyle Sauron ile bir noktada yüzleşilmesi gerekecektir. Bu yüzleşme sonucunda Tek Yüzük, sahibi olan Sauron’a dönebilir ya da kendisine, onu yapan Sauron’u alteden yeni bir Sauron edinebilir. Tek Yüzük, yalnız ve yalnız sahibine ait bir güç imkanı sunmakla beraber, en güçlü olanla yaşamayı tercih eden, güçsüz bir taşıyıcısı varsa da onu hataya zorlayan bir iradeye sahiptir. Tek Yüzük’e sahip olmak, bir anlamda herkese boyun eğdirmek ya da herkesi yok etmek anlamına gelmektedir. Çünkü yüzük mutlak irade ve kudret sahibi tek bir sahip/taşıyıcı aramaktadır.


(*) “Frodo’nun İki Kanadı” / “İç ve Dış Yolculuk” / “On Parmaklı Frodo”

Paylaşın.

Yazar Hakkında

Leave A Reply