Tolkien’in Ejderhaları – Bölüm 2 / Ejderhaların Akıbeti 

1

…there is not now any dragon left on earth in which the old fire is hot enough…”

J.R.R. Tolkien / The Lord of the Rings /
The Fellowship of the Ring / The Shadow of the Past

…artık dünyada içinde yeterince hararetli kadim ateş taşıyan bir ejderha kalmadı…”

J.R.R. Tolkien / Yüzüklerin Efendisi /
Yüzük Kardeşliği / Geçmişin Gölgesi

Yukarıdaki satırlar, Frodo ve Gandalf, Tek Yüzük’ün nasıl yok edileceğini konuşurken, Gandalf’ın anlatımının bir parçasını oluşturmaktadır. Gandalf, Tek Yüzük’ün yok edilmesinin tek yolunun Kıyamet Çatlakları’na atılması olduğunu Frodo’ya anlatırken, eski çağların ejderhalarının ateşinin Tek Yüzük’ü eritecek güçte olduğu hakkında bir söylenti olduğuna değinmektedir. Ancak arkasından şunu da ekler: Bizzat Sauron tarafından yapıldığı için, hiçbir ejderha böyle bir şey yapamazdı. 

Bu alıntının işaret ettiği ve bize satır arasında anlattığı ilk konu, ejderhaların Sauron’un yaptığı bir şeye dokunamayacak olmalarıdır. Sauron’un Melkor’un en önemli hizmetkarlarından olduğunu biliyoruz, ancak Sauron Melkor’un tek hizmetkarı değildi. Örneğin, Balroglar da Sauron gibi birer Maia olup, Arda yaratılırken Melkor tarafından ayartılan varlıklardı. Yani, aralarında rütbe farkı olsa da Sauron ve Balrog aynı tür olup, Ainur’un Müziği’nde yer almışlardı. Diğer yandan, bildiğimiz kadarıyla ejderhalar Melkor’un ürettiği bir ırk olarak Orta Dünya tarihinde yer almışlardır. Yaratılış nevinden farklılıkları olduğu ve Sauron onlardan üstün olduğu için, ejderhalar Sauron’un yaptığı bir şeyi yok edemezdi. Ancak Elfler tarafından yapılmış olan ve Cüceler’e verilen yüzüklerden dördünün ejderhalar tarafından yutulduğunu biliyoruz. 

Ejderhaları, İlk Çağ’da Melkor’un karargahı olan Angband’dan çıktıkları zamandan itibaren Orta Dünya’da farklı yerlerde görebiliyoruz. Özellikle İlk Çağ ardından ejderhalar bir zamanlar Angband’ın olduğu, kar ve buzla kaplı Kuzey Bataklıkları’na çekilmiş ve orada üremeye devam etmişlerdir. Soğuk ejderler olarak bilinen ve ateş üflemeyen ejderler burada üreyen ejderler olmuşlardır. İnsanlar ve özellikle Cüceler ile pek çok karşılaşmaları olsa da kötülük namına yaptıkların şeyler Sauron’un varlığının yanında çok küçüktür. 

Smaug

Smaug

Üçüncü Çağ’da Hobbit hikayesinde de büyük rol oynayan Smaug bu ejderhalardan değildir. Smaug, İlk Çağ’da Angband’ın yıkılışının ardından kaçmayı başarabilen bir ejderhadır ve sonrasında kendisini son kez Erebor’da görürüz. 

Gandalf’ın sözlerine dönersek, Gandalf bu sözlerle ejderhaların artık var olmadığını değil de ateş üfleyen ejderhaların artık olmadığını kastetmektedir. Gandalf, Frodo’nun kendisi hakkında yazdığı şiirden anladığımız kadarıyla Kuzey Bataklıkları’na kadar gitmiştir. Gandalf’ın burada ejderhalarla karşılaşmış olduğunu ve bu ejderhaların türleri hakkında bilgi sahibi olduğunu öngörebiliriz. 

Tüm bunların dışında J.R.R.Tolkien’in de ejderhalar ile ilgili sözleri ilginçtir:

They had not stopped; since they were active in far later times, close to our own. Have I said anything to suggest the final ending of dragons? If so it should be altered.

Letters of J.R.R. Tolkien / Letter 144

Durmadılar; çok sonraki zamanlarda bile etkinlerdi, bizim zamanımızın yakınlarında. Ejderhaların sonlarının gelişi ile ilgili bir şey söyledim mi? Eğer söylediysem, bu değiştirilmeli.

J.R.R. Tolkien’in Mektupları / 144. Mektup

Tolkien’in bu gibi sözleri beni hep arada bırakan ve şaşırtan sözler oluyor. Çünkü bu ve benzeri sözlerle Orta Dünya ve dünyamız arasında kesintisiz bir bağ kurabiliyoruz. Diğer yandan, her ne kadar modern dünya görüşü açısından bir kült olsa da ejderhaların gerçekten var oldukları ile ilgili ciddi imaların oluşu, Tolkien’in neyi kastettiğini tekrar tekrar düşündürüyor. Bir de üzerine bizim zamanımıza yakın olduklarına dair bir ima, işi iyice çetrefilli hale getiriyor.

Devam edeceğim…


“Smaug” İllüstrasyonu © Justin Gerard

Paylaşın.

Yazar Hakkında

1 Yorum

  1. Bu açıklamadan bizim anladığımız düşüş ile ejderha bir tutulmuş ve yükselişte sonra tekrar düşüşün olacağını anlatan bir anlatım olarak görülebilir. Tolkien’in eğer söylediysem bu değiştirilmeli sözünü oraya bağlıyorum.
    Smaug filminden hatırladığım cüceler onunla savaşmayı göze alamadılar zaten savaşamazlardı. Onu yok eden insan sonra cücelerin insafa gelmesiyle altınlardan yeniden bir ülke inşa edeceklerdi. Bu bir yaratılış metaforu idi. Bir meyvenin dalından çürüyüp düşmesi ve tohumundan yine aynı şekilde meyve oluşturması gibi.
    “Ejderhaların sonlarının gelişi ile ilgili bir şey söyledim mi? Eğer söylediysem, bu değiştirilmeli.”
    Bu bir döngüyü anlatır. Emeğine sağlık

Leave A Reply